IoT Open Tech

IoT Opens Tekniska Resurser

Snabb

Lynx är väldigt snabbt! Plattformen kan hantera mycket data med lite infrastruktur.

Enkel

Med Lynx kommer du igång direkt.

Rolig

Integrering med Lynx är roligt, dags att börja!

# Lynx i mytologin

Lynx, eller lodjur, är en typ av vildkatt som har en framträdande roll i både grekisk, norsk och amerikansk mytologi. Lodjuret är känt som en mystisk varelse. Inom amerikansk-indianska traditioner räknas de ofta som 'väktare av hemligheter'. De tros också ha övernaturlig synförmåga och kan se genom solida föremål. Resultatet av detta är att den ofta symboliserar upptäckandet av dolda sanningar och en synsk kraft.